Mala Natasa
Mala Natasa
+
+
Sketch - logo - for PK society - mala natasa
+
Painting and longboard - illustration - mala natasa
+
Hi - illustration - mala natasa
+
Trip trap - painting - mala natasa
+
Product design - for cake & concepts - mala natasa
+
Wedding present - laser cutting - mala natasa
+
Bag design - mala natasa
+
Bacon man - illustration - for cake & concepts - mala natasa
+
Sweet teeth - illustration - for cake & concepts - mala natasa